Mārupes Metālmeistars – metāla jumti


Sąlygos

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Sveiki atvykę į AB "Mārupes Metālmeistars" internetinę parduotuvę. Čia aprašome savo internetinės parduotuvės naudojimo sąlygas. Jei lankotės, apsiperkate ar kitaip naudojatės mūsų internetine parduotuve, sutinkate su šiomis sąlygomis ir pripažįstate jas kaip būtinas taisykles. Naudodamiesi mūsų internetine parduotuve, jūs sutinkate pateikti internetinės parduotuvės užsakymo registracijos paraiškoje nurodytus asmens duomenis mums, kaip duomenų valdytojui, taip pat sutinkate su tokių duomenų tvarkymu, įskaitant jų įvedimą, saugojimą ir naudojimą, siekiant užtikrinti prievolių tarp jūsų ir AB "Mārupes Metālmeistars" nustatymą ir vykdymą. Siekdami apsaugoti jūsų interesus, užtikriname sąžiningą ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą tik pagal numatytą tikslą ir tiek, kiek tai būtina. Jei prašyme registruoti užsakymą internetinėje parduotuvėje yra padaryta atitinkama pastaba, jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų naudojami ir komerciniais tikslais, t. y. pasiūlymas dėl mūsų prekių ir paslaugų siuntimo rinkos tyrimo ir rinkodaros tikslais.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Jei vartotojas per internetinę parduotuvę perka prekes, toks abipusis susitarimas laikomas nuotoline sutartimi ir jam taikomos Latvijos Respublikos teisės normos, reglamentuojančios nuotolinę sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymais, Latvijos Respublikos Ministrų kabineto nuostatai "Nuotolinių sutarčių nuostatai" ir kt.

PIRKIMO SĄLYGOS

Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kainos ir aprašymai nurodyti šalia prekių. Norėdami pateikti užsakymą, norimas prekes įsidėkite į pirkinių krepšelį. Užpildykite visus reikiamus laukus, susijusius su susidomėjimu šiomis prekėmis (jų rūšimis) ir jų kiekiu, pasirinkite tinkamiausią pristatymo būdą. Apmokėkite už pirkinį, kad užsakymas būtų užbaigtas. Užsakymas laikomas privalomu dabar, kai užsakėte mūsų internetinėje parduotuvėje ir mes jį patvirtinome el. paštu. Laikoma, kad el. laiškas gautas tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas. Turime teisę atsisakyti toliau vykdyti jūsų užsakymą (taip pat ir išsiuntę pirminį užsakymo patvirtinimą) tuo atveju: (i) gaminio nebėra mūsų sandėlyje arba jo nėra tokiame kiekyje, kokį norite jį įsigyti; (ii) dėl techninių priežasčių mūsų internetinėje parduotuvėje nurodyta gaminio kaina ir (arba) parametrai neatitinka tikrosios gaminio kainos ir (arba) parametrų; (iii) pirkėjas nėra susipažinęs su mūsų internetinės parduotuvės sąlygomis.

APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Atsiskaitymo valiuta svetainėje yra eurai. Nuotolinė sutartis įsigalioja sėkmingai sumokėjus už įsigytas prekes į mūsų banko sąskaitą. Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma įvykdyti užsakymo, apie tai būsite informuoti, o sumokėta pinigų suma bus grąžinta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie negalimumą įvykdyti Jūsų pateiktą užsakymą gavimo dienos.

PRISTATYMO SĄLYGOS

Prekės pristatomos į šias šalis: Latvija, Lietuva, Estija. Nupirktos prekės pristatomos per pakavimo partnerius, kurjerių paštą, AB "Mārupes Metālmeistars" transportą arba išduodamos jums iš mūsų sandėlio. Visus mokesčius ir rinkliavas, mokėtinus už siuntos gavimą paskirties vietoje, turite sumokėti Jūs. Mūsų internetinėje parduotuvėje pristatytos prekės išduodamos pakavimo partneriui arba kurjerių tarnybai per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo mūsų internetinėje parduotuvėje. AB "Mārupes metālmeistars" įsipareigoja pristatyti prekes per 14 dienų arba klientas atsiima prekes per nurodytą terminą. Išskirtiniais atvejais turime teisę išsiųsti prekes iki 45 kalendorinių dienų, apie tai informuodami klientą. Internetinė parduotuvė neatsako už užsakytų prekių įvykdymo vėlavimą ar neįvykdymą, ar kitokio pobūdžio neatitikimus dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių ir kliūčių (pvz. pasirinkto kurjerio vėlavimas, susijęs su užsakymo pristatymu.c ir pan.)

PREKIŲ KOKYBĖ IR GRĄŽINIMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių kokybė atitinka ES standartus. Pirkėjas, kuris nėra laikomas vartotoju norminių teisės aktų prasme, per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo prekių gavimo momento atlieka prekių kokybės patikrinimą, o apie galimus neatitikimus informuoja mus, kad nepašalintų nustatytų neatitikimų ir (arba) išspręstų susidariusią situaciją. Jūs privalote ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įsigytų prekių neatitikties sutarties sąlygoms nustatymo dienos pateikti ataskaitą apie Jūsų suvartotų prekių neatitiktį sutarties sąlygoms. Prekių įsigijimo diena laikoma diena, kai įsigytos prekės buvo perduotos jums. Pranešimai apie įsigytų prekių neatitikimą sutarties sąlygoms siunčiami raštu mūsų el. pašto adresu: office@metalmaster.lv. Internetinė parduotuvė nelaikoma atsakinga už prekių trūkumus, atsiradusius po prekių pristatymo momento. Jei įsigytos prekės turi trūkumų, už kuriuos internetinė parduotuvė gali būti pripažinta atsakinga, turite teisę reikalauti ištaisyti nustatytus prekių trūkumus arba pakeisti jas naujomis prekėmis be papildomų išlaidų. Jei jau prekių (ar jų pakuotės) pristatymo metu nustatote prekių (ar jų pakuotės) trūkumus,siekiant užtikrinti galimą ginčo kilimą ir sėkmingą situacijos sprendimą, nustatyti trūkumai (pažeidimai) turi būti pažymėti prekių pristatymo pažymoje. Nors apskritai pagal norminių teisės aktų reikalavimus turite teisę atsisakyti pateikto užsakymo po jo pateikimo. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų internetinėje parduotuvėje visos prekės yra gaminamos pagal Jūsų nurodymus (specifikacijas, gaminio dydžio matmenis, medžiagos tipą ir kitas personalizuotas savybes) arba prekės yra aiškiai personalizuotos Jūsų interesais, Jūs, kaip vartotojas, neturite teisės pasinaudoti norminiuose teisės aktuose nurodyta teise atsisakyti sutarties tokio tipo prekių įsigijimo atveju.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT UŽSAKYMĄ.

Internetinė parduotuvė tvarko tik tuos jūsų asmens duomenis, kuriuos jai pranešėte užsakydami prekes (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan.). Internetinė parduotuvė perduoda jūsų asmens duomenis transporto paslaugų teikėjui (-ams), kad šis (-ie) pristatytų jūsų užsakytas prekes. Jei sutikote gauti mūsų rinkodaros pranešimus, įskaitant naujienas, galime retkarčiais su jumis susisiekti siųsdami informaciją apie mūsų paslaugas ir naujausius pasiūlymus. Šiuo tikslu galime tvarkyti jūsų el. pašto adresą, kurį nurodėte užsiregistruodami gauti rinkodaros pranešimus. Turite galimybę atsisakyti rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu: office@mwtalmaster.lv.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Internetinėse parduotuvėse yra teksto, vaizdo įrašų, nuotraukų, paveikslėlių, logotipų ir kitos medžiagos, saugomos autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Mes pasiliekame nuosavybės, autorių ir visas kitas nematerialias teises į internetinę parduotuvę ir joje esančią medžiagą (atskirus jos elementus). Draudžiama skelbti, atgaminti, perduoti ar saugoti visą internetinės parduotuvės turinį ar jo dalį, nebent nuosavybės, autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių turėtojas davė sutikimą tokiems veiksmams. Leidžiama cituoti mūsų internetinę parduotuvę pagal galiojančius autorių teisių įstatymus. Jei turinys cituojamas, būtina nurodyti jo šaltinį, tačiau draudžiama atgaminti, skelbti ar platinti šioje internetinėje parduotuvėje esančius prekių ženklus ar logotipus be išankstinio raštiško šių prekių ženklų ar logotipų savininko sutikimo. Jei norite naudoti internetinės parduotuvės turinį, perspausdinti jos turinį ar atskirus elementus arba imtis bet kokių kitų veiksmų, turite susisiekite su mumis. Galbūt ateityje galėsime bendradarbiauti.

GINČŲ SPRENDIMO PROCEDŪROS

Šios sąlygos įsigalioja tarp dalyvaujančių asmenų nuo to momento, kai asmuo užpildo paraišką registracijai (arba užsakymui) internetinėje parduotuvėje, ir galioja neribotą laiką. Bet kuri šalis gali vienašališkai nukrypti nuo šių nuostatų, pranešusi apie tai kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Pasibaigus nuostatų galiojimui, asmenys neatleidžiami nuo įsipareigojimų, kylančių iš veiksmų, atliktų iki nuostatų galiojimo pabaigos, iki visiško atsiskaitymo, taip pat iki tol, kol bus išspręsti visi su šia sutartimi susiję klausimai. Šiame reglamente nenumatytais klausimais susijusios šalys įsipareigoja laikytis Latvijos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Ginčai tarp Jūsų ir internetinės parduotuvės sprendžiami abipusių derybų arba susirašinėjimo būdu, arba neteisminio nagrinėjimo tvarka Vartotojų ginčų nagrinėjimo komisijoje, jei esate vartotojas ir tai leidžia įstatymai ir kiti teisės aktai. Jei pirmiau minėtais būdais ginčas neišsprendžiamas - kilęs ginčas sprendžiamas Latvijos Respublikos teisme pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.